top of page

מרכז ספורט

מרכז ספורט בקיבוץ יצחק ביקשו לטפל בהדהוד ולהסתיר את החומר הקודם שהתפרק. הקיבוץ השתמש בוויספר לבן, כך גם טיפלו באקוסטיקה וגם מנעו מהלוחות הקודמים להמשיך להתפרק. 

bottom of page