top of page

פרוייקטים בישראל

Abstract Panels

HARDIETEX  בתמצית

 - הלוחות מיוצרים מתרכובת מלט פורטלנד, חול, מינרלים אוסטרלים ייחודיים, סיבי צלולוז ומים. 

 - HardieTex או כפי שהם נקראים הלוח הכחול שימשו במגוון עצום של פרוייקטים בישראל.

 
 - הלוח אידיאלי עבור בתי מגורים והרחבות בתים שבהם נדרש מראה מעובד ללא משקל בנייה.

hardietex 4

שימושים

 - קירות חוץ למבנים בשיטת הבנייה ה"יבשה" 

 - טיח חוץ על גבי גתשתית בטון

 - חידוש חזיתות של בתים קיימים

 - תוספות בניה 

 - תוספות קומה | תוספות על גגות

תכונות

 - גמישים במידה התואמת גמישות של שלד פלדה או עץ 

 - בעלי חוזק מכני גבוה- בעלי כושר נדיר לקליטת חומרים ודבקים
- חומרי איטום, צבעים, ציפויים וכד'

 - תרכובת פטנט בינלאומי , חומר יציב לשנים רבות

יתרונות מול טיח

 - קירות ישרים ,מדויקים, חלקים ללא גלים

 - החומרים ממנו עשוי הלוח הם תרכובת טיח פטנט בלוח
- שמכילה מינרלים וסיבים ייחודיים לג'ימס הארדי אוסטרליה

 - הלוח גמיש במידה תואמת לגמישות פרופילי  פלדה ועץ 

 - בהתקנת לוחות ע"ג מבנה בלוקים נקבל
- תוספת משמעותית לבידוד תרמי 

 - הלוחות הם חומר יציב לשנים רבות

bottom of page