top of page

קצביה

קצביה איכותית ביקשה להפחית את ההדהוד הרב במקום ובחרה בוויספר אפור כהה לתקרה ובשימוש מאחורי המקררים למניעת החזרים.

bottom of page