top of page

קניון פתח תקווה

שימוש בפאנל פח מחורר כשבתוכו הותקן וויספר. כך, כניסה ויציאה של רכבים מהחניון אינה מפריעה לתושבים הגרים בסמוך לקניון.

bottom of page