top of page

מקורות - משאבות מיים

חברת מקורות ביקשה למנוע רעש חוזר מצלע ההר לכיוון התושבים ממול ולהפחית רעש ממשאבות המים. התקנה של לוחות וויספר בצבע שחור לתנאי חוץ עמיד UV על גבי קונסטרוקצית ברזל עם מרווח אוויר מאחורי הלוחות להעצמת האפקט.

bottom of page