top of page

מנהרה בכביש 16 

שימוש בלוחות וויספר להפחתת הרעש שנגרם כתוצאה מהפיצוצים והחפירות מתחת לאדמה. פריסה של לוחות בצבע לבן לנראות היות ועוברות שם משאיות. בנוסף הוויספר נבחר כי ניתן להעברה עם התקדמות הפרוייקט ולאחר לשטיפה וניקוי.

bottom of page