top of page

צמר סלעים 

rockwool logo
rockwoll cover

דרך החיים שלנו מעולם לא הייתה מאותגרת כמו היום בגלל שינויי אקלים. ROCKWOOL מוכנים לעמוד בכל סערה.

rockwool

בין אם מדובר בהפחתת פליטות של חומרים מסוכנים, שיפור תשתיות תוך שימוש מושכל במשאבי טבע מתכלים, חסינות מאש,  ROCKWOOL מציבים את הסטנדרטים הגבוהים ביותר.

rockwool

עם למעלה מ-80 שנות חדשנות, ROCKWOOL מעצימים קהילות מקומיות וגלובליות להתמודדות עם אתגרי הבניה המשתנים של החיים המודרניים. 

מוצרים

מוצרים
נתונים טכניים

נתונים טכניים (data sheet)

rockwall data sheet
rockwool datasheet
סרטונים