top of page

בית פרטי, סלון וחדר תופים

חלל מהדהד השתמש בוויספר לבן וקיבל תוצאות מדהימות. חדר תופים עם וויספר פאנל.

bottom of page