top of page

משלוחים

מחירי הובלות במרכז הארץ

משאית מנוף 12-16 מטר, פריקה על הקרקע ליד המשאית - 320 ש״ח

משאית קלה ללא מנוף, פריקת מלגזה באתר או עם עזרה מהאתר לפריקה ידנית -  220 ש״ח

משלוחי חבילות עםשליחי דואר ישראל עד 5 ימי עסקים

חבילה 70x 70 x 70, עד 13 ק״ג - 47 ש״ח

משטח 1.20 מטר x 1.20 מטר x 1.50 מטר גובה, עד 50 ק״ג - 300 ש״ח

bottom of page