top of page

מרכז תרבות

אולם אירועים הכולל בתוכו בית קפה שמייצר רעש בנוסף להדהוד הרב במקום השתמשו בוויספר לבן בצורה קשתית בין הריילסים, הדבקה על הסינר העליון ובפינה צידית.

bottom of page